Deze website maakt gebruik van cookies.

Horeca

 • Rookbeleid (handhaving VWA)

  Podia ervaren hinder omdat VWA-controleurs niet eenduidig handhaven. Dat soort inspecteurs opereren tamelijk autonoom. De VNPF heeft daar eerder bezwaar op gemaakt. 

 • Drank en Horecawet

  Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder 18 jaar geen alcohol meer kopen, consumeren of bij zich dragen in het openbaar. Bij overtreding is zowel de jongere strafbaar als degene die aan hem of haar alcohol verstrekt. 

 • HACCP-beginselen voor de horeca

  Podia en festivals werken vrijwel zonder uitzondering met levensmiddelen. Hygiënisch werken, meestal voedselveilig werken genoemd, is daarbij noodzakelijk en vanzelfsprekend. Daarvoor is via Europese regelgeving een uitgebreide norm opgesteld die geldt voor alle levensmiddelenbedrijven: de HACCP. De betekenis van deze internationale richtlijnen is opgenomen in de Hygiënecode voor de horeca.

 • Horeca in Poppodia

  De VNPF beschikt over een advies over de mogelijkheden van poppodia om de exploitatie met (zelfstandige) horeca-activiteiten uit te breiden, binnen de wettelijke bestuursrechtelijke mogelijkheden.