Deze website maakt gebruik van cookies.

Werkkostenregeling (WKR)

Als werkgever kan je onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. Bijvoorbeeld maaltijden, kerstpakketten of een fiets. Dit kan via de Werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 is de invoering van de fiscale Werkkostenregeling (WKR) voor organisaties verplicht. De regeling is relevant als er binnen jullie organisaties sprake is van dienstbetrekkingen (N.B. de WKR geldt niet voor zzp-ers of vrijwilligers). 

Vrije ruimte

De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 verplicht.

De WKR houdt in dat je een percentage van jullie fiscale loon, de vrije ruimte, mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor jullie werknemers (N.B. de WKR geldt niet voor zzp-ers of vrijwilligers).

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaal je geen loonbelasting.

Over het bedrag boven de vrije ruimte betaal je loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Je hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden. Je maakt gebruikt van de werkkostenregeling als individuele werkgever. 

In 2019 was de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,2% van de loonsom boven de € 400.000.

In 2020 was, als coronamaatregel, de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,2% van de loonsom boven de € 400.000.

In 2021 is, als coronamaatregel, de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon van jullie werknemers (kolom 14 van de loonstaat), plus 1,18% van de loonsom boven de € 400.000.

Gerichte vrijwstellingen en nihil-waarderingen

Daarnaast zijn er in de werkkostenregeling gerichte vrijstellingen voor een aantal vergoedingen. Deze gaan, onder voorwaarden, niet ten koste van je vrije ruimte.

Naast de vrijstellingen is er ook een aantal nihil-waarderingen in de werkkostenregeling opgenomen. Met de nihil-waardering wordt voorkomen dat een aantal voorzieningen die je op de werkplek ter beschikking stelt ten koste gaat van de vrije ruimte.

De totale Werkkostenregeling vind je in het 'Handboek Loonbelasting' 2014 van de Belastingdienst.  

De WKR vervangt alle fiscale vergoeding- en verstrekkingsregelingen die wij nu in de arbeidsvoorwaardensfeer kennen door een geheel nieuw systeem. Hoewel de WKR (financiële) kansen biedt zijn er nog maar weinig werkgevers overgestapt. 

De essentie van de werkkostenregeling is dat de werkgever voor 1,5% van de fiscale loonsom belastingvrij mag vergoeden en verstrekken aan zijn medewerkers. 

Welke vergoedingen en vertrekkingen dat zijn staat de onderneming vrij. In principe kan een organisatie overstappen op de Werkkostenregeling zonder dat hij een wijziging aanbrengt in de verstrekkng en vergoedingen van zijn medewerkers. Die hoeven van een overstap dus niets te merken. Ga je het personeelsbeleid aapassen ten gevolge van de WKR dan moet de ondernemingsraad in sommige gevallen wel gekend worden wanneer er abreidsvoorwaarden gewijzigt worden (zie art. 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden). 

Je zou bijvoorbeeld cursusgeld van medewerker belastingvrij kunnen vergoeden. Er zijn immers geen grenzen meer behalve het forfait zelf. De WKR kan daarom een aanleiding zijn tot wijzigingen op het gebeid van arbeidsvoorwaarden en inrichting van administratieve processen. De werkgever heeft immers meer vrijheid, maar moet daarbij allereest wel een goed overzicht hebben van zijn verstrekkingen en vergoedingen.

De WKR is geen pot met geld. de regeling biedt slechts ruimte tot belastingvrij vergoeden en verstrekken. Je bent als werkgever niet verplicht om het gehele forfait te gebruiken, noch ben je verplicht het te behalen belastingvoordeel ana jullie medewerkers te doen toekomen. 

 

Geen noodzakelijkheidscriterium meer

Volgens verschillende bronnen is het zogeheten noodzakelijkheidscriterium van de baan. Het noodzakelijkheidscriterium zou het loonbegrip onder de werkkostenregeling zeer ingrijpend wijzigen. De nieuwe staatssecretaris van Financiën schijnt er echter geen voorstander van te zijn. Hij vindt het te complex. 

 

Handreiking

De VNPF heeft een handreiking gemaakt die inzichtelijk maakt hoe aan de slag te gaan met de werkkostenregeling. 

Download deze de handreiking. 

Kijk verder meer op:

·      Belastingdienst

·      Werkkostenregeling.net  

·      Rijksoverheid/Werkkostenregeling 

 


Gerelateerd nieuws

Meer