Deze website maakt gebruik van cookies.

Belastingconvenant

De VNPF heeft sinds 2009 speciale afspraken met de Belastingdienst over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers (werknemers en vrijwilligers) van de aangesloten poppodia, die zijn vastgelegd  in het Belastingconvenant.

Het Belastingconvenant is een wens van VNPF podia en de Belastingdienst om in goede samenwerking tot landelijke duidelijke transparante regelgeving, toepassing en handhaving te komen voor alle poppodia. De vergoedingen en verstrekkingen aan vrijwilligers worden jaarlijks middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS) getoetst en geëvalueerd met de Belastingdienst. Deelnemende poppodia hebben hierdoor een flinke administratieve lastenverlichting, meer zekerheid, duidelijkheid, gemak en overzicht.

Rechts op deze pagina vind je alle relevante documenten met betrekking tot het Belastingconvenant 2019.
 

De nieuwe informatie betreft:

 • Bijlage 1 (PDF): Tekst Convenant 2019 met uitleg afspraken, inclusief voorbeelden en aanmeldformulier
 • Bijlage 2 (Excel):  Ontwikkeling forfait werknemers (tabblad 1) en vrijwilligers (tabblad 2)
 • Bijlage 3 (Excel): Samenvatting van welk aandeel het convenant in de vrije ruimte (WKR) vormt
 • Bijlage 4 (Excel): Uitwerking vrijwilligersregelingen voor eigen podium (tabblad 1) en alle podia (tabblad 2)
 • Bijlage 5 (Excel): Rekenvoorbeeld verstrekkingen vrijwilligers voor deelnemende podia: invullen eigen cijfers 2019 ter controle en optimalisering eigen beleid
 • Bijlage 6 (PDF): Voordelen Convenant en overzicht verschillen in regels voor wel/niet-deelnemers
 • Bijlage 7 (PDF): Deelnemerslijst Convenant volgens administratie Belastingdienst per 1/1/2019
   

Het Convenant Horizontaal Toezicht 2019 is ook te vinden op de website van de Belastingdienst.Wijzigingen/toelichting per 2019 m.b.t VRIJWILLIGERS:

Wat betreft de vergoedingen aan vrijwilligers zijn er twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2018:

 • De maximaal toegestane belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers wordt per 1-1-2019 wettelijk verhoogd naar €170 per maand en €1.700 per jaar
 • De grenzen voor poppodia die deelnemen aan het convenant zijn gewijzigd in max. 25% voor verstrekkingen entreebewijzen en horeca, 25% voor vergoedingen betaalde vrijwilligersdiensten en daarmee max. 50% vrij in te vullen aan overige vergoedingen en verstrekkingen.

Poppodia die deelnemen aan het convenant hoeven deze verstrekkingen alleen bij te houden voor al hun vrijwilligers tezamen i.p.v. voor alle vrijwilligers apart. Met het rekenvoorbeeld (bijlage 5) kun je als podium simpel bijhouden en uitrekenen of jij in 2019 binnen deze grenzen blijft en je beleid waar nodig aanpassen en optimaliseren.Toelichting m.b.t BETAALDE MEDEWERKERS (loondienst, payroll, uitzend, zzp) en WKR:

De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 verplicht. De vrije ruimte is 1,2% van het totale fiscale loon van jullie werknemers (kolom 14 van de loonstaat). Als je boven de vrije ruimte uitkomt, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen. Het vrijgestelde forfait, zoals deze in het convenant 2019 is vastgesteld op €61,- wordt ondergebracht in de vrije ruimte. Samengevat betekent dat het volgende:

Besteding vrije ruimte:

Voor poppodia zonder introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, geldt:
Aandeel convenant poppodia: 0% van de vrije ruimte WKR.
Resteert 100% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, zonder payrollers, geldt:
Aandeel convenant poppodia: 30% van de vrije ruimte WKR.
Resteert 70% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, met payrollers, geldt:

 • Voor eigen medewerkers in loondienst:
  Aandeel convenant poppodia: 20% van de vrije ruimte WKR. Resteert 80% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden. 
   
 • Voor de medewerkers via payroll bedrijf:
  Aandeel payrollbedrijf: 65% van de vrije ruimte WKR. Resteert 35% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Toelichting payroll-bedrijf:  De loon-in-natura verstrekkingen in de poppodia (korting op entree en horeca) aan payrollers kan, door middel van 65% van de vrije ruimte, door het desbetreffende payrollbedrijf ‘afgekocht’ worden. De vrije ruimte wordt dan door het payrollbedrijf per podium berekend (totale loonsom van de loonbelasting van de desbetreffende payrollers), en in de administratie van het payroll bedrijf wordt verwerkt/opgenomen dat 65% van dat bedrag is ‘uitgegeven’ aan de loon-in natura verstrekkingen conform het ‘Convenant Nederlandse Poppodia en -Festivals’. Dit moet tevens schriftelijk aan het desbetreffende poppodium gemeld worden, zodat het poppodium dit aan haar eigen convenant-rapportage kan toevoegen.

 


Gerelateerd nieuws

Meer