Deze website maakt gebruik van cookies.

Belastingconvenant

De VNPF heeft sinds 2009 speciale afspraken met de Belastingdienst over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers (werknemers en vrijwilligers) van de aangesloten poppodia, die zijn vastgelegd  in het Belastingconvenant.

Het Belastingconvenant is een wens van VNPF podia en de Belastingdienst om in goede samenwerking tot landelijke duidelijke transparante regelgeving, toepassing en handhaving te komen voor alle poppodia. De vergoedingen en verstrekkingen aan vrijwilligers worden jaarlijks middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS) getoetst en geëvalueerd met de Belastingdienst. Deelnemende poppodia hebben hierdoor een flinke administratieve lastenverlichting, meer zekerheid, duidelijkheid, gemak en overzicht.

Rechts op deze pagina vind je alle relevante documenten met betrekking tot het Belastingconvenant 2020.
 

De nieuwe informatie betreft:

 • Bijlage 2 (Excel):  Ontwikkeling forfait werknemers (tabblad 1) en vrijwilligers (tabblad 2)
 • Bijlage 3 (Excel): Samenvatting van welk aandeel het convenant in de vrije ruimte (WKR) vormt
 • Bijlage 4 (Excel): Uitwerking vrijwilligersregelingen voor alle podia (tabblad 1) en voor kleine, middel en grote podia (tabblad 2)
 • Bijlage 5 (Excel): Rekenvoorbeeld verstrekkingen vrijwilligers voor deelnemende podia: invullen eigen cijfers 2020 ter controle en optimalisering eigen beleid
 • Bijlage 6 (PDF): Voordelen Convenant en overzicht verschillen in regels voor wel/niet-deelnemers
 • Bijlage 7 (PDF): Deelnemerslijst Convenant volgens administratie Belastingdienst per 1/1/2020
   

Het Convenant Horizontaal Toezicht 2020 is op korte termijn ook te vinden op de website van de Belastingdienst.Wijzigingen/toelichting per 2020 m.b.t VRIJWILLIGERS:

Geen wijzigingen ten opzichte van 2019.

Poppodia die deelnemen aan het convenant hoeven de  verstrekkingen alleen bij te houden voor al hun vrijwilligers tezamen i.p.v. voor alle vrijwilligers apart. Met het rekenvoorbeeld (bijlage 5) kun je als podium simpel bijhouden en uitrekenen of jouw podium in 2020 binnen de jaar- en maandgrenzen blijft en kun je beleid waar nodig aanpassen en optimaliseren.


Wijzigingen/toelichting m.b.t BETAALDE MEDEWERKERS (loondienst, payroll, uitzend, zzp) en de WKR:

De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 verplicht. Per 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon van jullie werknemers (kolom 14 van de loonstaat) plus 1,2% van de loonsom boven de € 400.000.

Als je boven de vrije ruimte uitkomt, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen. Het vrijgestelde forfait, zoals deze in het convenant 2020 is vastgesteld op €49,- wordt ondergebracht in de vrije ruimte. Samengevat betekent dat het volgende:

Besteding vrije ruimte:

Voor poppodia zonder introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, geldt:
Aandeel convenant poppodia: 0% van de vrije ruimte WKR.
Resteert 100% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, zonder payrollers, geldt:
Aandeel convenant poppodia: 25% van de vrije ruimte WKR.
Resteert 75% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, met payrollers, geldt:

 • Voor eigen medewerkers in loondienst:
  Aandeel convenant poppodia: 15% van de vrije ruimte WKR. Resteert 85% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden. 
   
 • Voor de medewerkers via payroll bedrijf:
  Aandeel payrollbedrijf: 40% van de vrije ruimte WKR. Resteert 60% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Toelichting payroll-bedrijf:  De loon-in-natura verstrekkingen in de poppodia (korting op entree en horeca) aan payrollers kan, door middel van 40% van de vrije ruimte, door het desbetreffende payrollbedrijf ‘afgekocht’ worden. De vrije ruimte wordt dan door het payrollbedrijf per podium berekend (totale loonsom van de loonbelasting van de desbetreffende payrollers), en in de administratie van het payroll bedrijf wordt verwerkt/opgenomen dat 40% van dat bedrag is ‘uitgegeven’ aan de loon-in natura verstrekkingen conform het ‘Convenant Nederlandse Poppodia en -Festivals’. Dit moet tevens schriftelijk aan het desbetreffende poppodium gemeld worden, zodat het poppodium dit aan haar eigen convenant-rapportage kan toevoegen.
 


Gerelateerd nieuws

Meer