Deze website maakt gebruik van cookies.

ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Instellingen die door de Belastingdienst als ANBI worden aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.
ANBI en culturele ANBI opzoeken

Wil je weten of de Belastingdienst  een bepaalde instelling heeft aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken. Als achter de naam van de instelling in de kolom activiteit ‘Cultuur’ is vermeld, dan heeft deze ANBI de status van culturele ANBI gekregen.

Federatie Cultuur
Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen nut beogende instellingen diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.

De Federatie Cultuur biedt de leden van de aangesloten koepelorganisaties ondersteuning bij het voldoen aan deze nieuwe wettelijke verplichtingen. Deze site doet dienst als internetportaal waarop de wettelijk verplichte gegevens van ANBI's kunnen worden vermeld.
 


Gerelateerd nieuws

Meer