Deze website maakt gebruik van cookies.

Fiscaal

 • VAR / Wet DBA

  Per 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Nieuw is dat zowel opdrachtgever als -nemer verantwoordelijk zijn voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Hiermee verdwijnt de totale vrijwaring van opdrachtgevers. De wetgeving over het onderscheid tussen loondienst en zelfstandigheid is niet gewijzigd. Alleen de VAR is verdwenen.

 • ZZP, BGL en Flexwet

 • ANBI

  Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

 • Belastingconvenant

  De VNPF heeft sinds 2009 speciale afspraken met de Belastingdienst over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers (werknemers en vrijwilligers) van de aangesloten poppodia, die zijn vastgelegd  in het Belastingconvenant.

 • BTW

 • Geefwet

  Sinds 2012 is de Geefwet van kracht, die gevers aan culturele instellingen een extra fiscaal voordeel biedt. Uit onderzoek door de Universiteit Tilburg blijkt dat veel instellingen de mogelijkheden nog niet of onvoldoende benutten, terwijl in principe iedere instelling kan profiteren van de Geefwet.

 • Loonheffing

  Loonheffing is de verzamelnaam voor premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. 

 • Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

  De wet op de vennootschapsbelasting wordt gemoderniseerd. Vanaf 2016 moeten overheden vennootschapsbelasting betalen over de winst die ze met ondernemingsactiviteiten behalen. Voor sommige podia kan dit een wijziging betekenen in hoe zij om moeten gaan met de vennootschapsbelasting. 

 • Werkkostenregeling (WKR)

  Als werkgever kan je onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. Bijvoorbeeld maaltijden, kerstpakketten of een fiets. Dit kan via de Werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 is de invoering van de fiscale Werkkostenregeling (WKR) voor organisaties verplicht. De regeling is relevant als er binnen jullie organisaties sprake is van dienstbetrekkingen (N.B. de WKR geldt niet voor zzp-ers of vrijwilligers). 

 • WOZ-Belasting voor poppodia

  In de afgelopen jaren heeft Drevast de gemeentelijke belasting aanslagen van 80 verschillende poppodia en theaters onderzocht. In totaal werden voor de podia verminderingen op de onroerende-zaakbelastingen gerealiseerd van meer dan € 700.000,-. Uit dit resultaat blijkt dat bezwaarprocedures tegen de WOZ-beschikking zeer lucratief kunnen zijn.