Deze website maakt gebruik van cookies.

Poppodium Analyse Systeem

De VNPF heeft in 2003 het Poppodium Analyse Systeem gelanceerd. Dit systeem, dat werkt als een databaseprogramma, biedt een overzicht van de meest relevante gegevens van de VNPF poppodia, zoals aantal concerten, bezoek, inkomsten, subsidie, uitgaven, personeel en huisvesting.

Door middel van een digitale vragenlijst worden elk jaar bij alle VNPF podia bedrijfsmatige gegevens verzameld van het afgelopen jaar. Deze cijfers worden vervolgens getoetst op opvallende afwijkingen en geladen in een databaseprogramma, waarmee podia hun eigen cijfers kunnen vergelijken met die van andere poppodia. Daarnaast worden de cijfers van de individuele podia opgeteld om een totaalbeeld te krijgen van de branche en de ontwikkelingen daarbinnen. Deze cijfers worden gepresenteerd in de jaarlijkse publicatie 'Poppodia in Cijfers'.

Databaseprogramma
Alle VNPF podia krijgen na de zomer toegang tot het online databaseprogramma. Elk poppodium krijgt zo toegang tot de eigen aangeleverde gegevens. De gegevens van alle andere podia zijn niet individueel herleidbaar. Via een menu kan een referentiegroep worden gekozen (bijvoorbeeld podia met een bepaalde capaciteit, uit een bepaalde regio of met een bepaald aandeel vrijwilligers). Daarnaast is het ook mogelijk om een aantal podia te selecteren op naam of door middel van een filter. Door bepaalde groepen uit te filteren zijn de relevante podia te vinden en blijft een meer vergelijkbare referentiegroep over. Zodoende kunnen verschillende vergelijkingen tussen de eigen gegevens en die van anderen gemaakt worden. Podia kunnen er hun voordeel mee doen; wie het systeem onder de knie heeft kan zelf ontdekken waar de knelpunten in de organisatie zitten; op welke gebieden presteer je minder dan gemiddeld en op welk vlak zijn jouw uitgaven hoger dan gemiddeld?

Poppodia in Cijfers
De VNPF beoogt met het PAS een overzicht te krijgen van de gehele sector. Dat versterkt de belangenbehartiging: we kunnen gevolgen van wet- en regelgeving tot op de euro berekenen. Met de gegevens kan je relevante partijen een beeld geven van de sector, bijvoorbeeld bij gemeentelijke onderhandelingen en om invloed uit te oefenen op het beleid in Den Haag En het geeft een betere basis voor de ontwikkeling van projecten op het gebied van professionalisering en programmaontwikkeling. De jaarlijkse publicatie 'Poppodia in Cijfers' bevat trends en algemene conclusies die op basis van de gegevens in het PAS zijn berekend.

PAS voor externen
Per 2006 biedt de VNPF het Poppodium Analyse Systeem ook aan externe partijen aan. Adviesbureau’s en gemeenten kunnen het systeem kopen als zij meer inzicht willen in de branchecijfers of in opdracht van een specifiek podium analyses moeten maken. Ook in de versie voor externe partijen blijven de bedrijfsgegevens van alle individuele poppodia geanonimiseerd. Alleen de VNPF zelf mag het Poppodium Analyse Systeem verkopen aan derden. Adviesbureau LAgroup Leisure Arts & Consulting was in maart 2006 de eerste afnemer van PAS.

Planning
Elk VNPF podium ontvangt een persoonlijke link naar de online vragenlijst. De podia hebben vervolgens tot half mei de tijd de gegevens aan te leveren en dan gaat de VNPF over tot verwerking van de aangeleverde cijfers. Deelnemers ontvangen na de zomer de PAS resultaten in een online versie, waarmee ze hun eigen bedrijfsggegevens kunnen vergelijken met podia met bijvoorbeeld eenzelfde capaciteit.

Verplichting
In de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2005 is door een ruime meerderheid van de podia besloten tot verplichtstelling van het Poppodium Analyse Systeem voor VNPF podiumleden. Dit houdt in dat VNPF podia zichzelf verplichten tot het invullen van de PAS vragenlijst en de afname van het databaseprogramma met betaling van bijbehorende kosten (zie hieronder). Tevens is besloten tot de verkoop van een PAS versie voor externe partijen. Voor nieuwe leden geldt dat bij aanmelding als VNPF lid na 1 juni van het kalenderjaar, de verplichting voor het invullen van de vragenlijst dat jaar komt te vervallen.

Kosten
De kosten van de afname van het Poppodium Analyse Systeem voor VNPF zijn gebaseerd op de maximale publiekscapaciteit van het desbetreffende podium. Voor de kosten kijken op de lidmaatschapspagina.

 


Gerelateerd nieuws

Meer