Deze website maakt gebruik van cookies.

Sena

De Stichting Exploitatie Naburige Rechten (SENA) is de belangenbehartiger van de uitvoerende kunstenaars en -producenten. 

Wet Naburige Rechten
De Wet Naburige Rechten (WNR) beschermt onder meer de belangen van uitvoerend kunstenaars en producenten van geluidsdragers (cd's, cassettes enz.). Als populaire of klassieke muziek wordt opgenomen (en dan maakt het niet uit of dat in een studio, club, kerk of concertzaal is) en daarna op een "geluidsdrager" (bijvoorbeeld een cd) te koop wordt aangeboden, dan is er sprake van het "eerste gebruik". Dit "eerste gebruik" is in eerste instantie gericht op de huiselijke kring. Wanneer nu diezelfde cd in het openbaar ten gehore wordt gebracht, bijvoorbeeld in winkels, kantoren, horeca of op radio of televisie wordt afgespeeld, dan is er sprake van het "tweede gebruik". Belangrijk hierbij is dat onder "openbaar" eigenlijk elke situatie of locatie wordt bedoeld buiten de huiselijke kring! Voor deze vorm van het gebruik van muziek moet een vergoeding betaald worden aan de rechthebbenden, te weten de uitvoerend kunstenaar(s) en de platenproducent.

SENA Tarieven
De VNPF heeft voor de podia een collectieve deal die neerkomt op ongeveer 50% korting ten opzichte van de reguliere SENA tarieven. Voor de festivals heeft de VNPF gezorgd voor een lager tarief dan de SENA voor had gesteld.

SENA regeling voor VNPF-podia 
Podia dragen naburige rechten collectief af dankzij een overeenkomst tussen de VNPF en de SENA. Deze regeing is verplicht voor VNPF leden. Door de collectieve overeenkomst genieten VNPF leden een speciaal tarief, dat neerkomt op circa 50% korting. De VNPF betaalt in het geheel de bijdrage aan de SENA en berekent vervolgens deze kosten door aan de leden, evenredig aan de capaciteit van de podia. Wilt uw eten wat u bij de VNPF aan SENA afdracht betaald? Klik dan hier voor meer informatie.

SENA regeling voor Muziekfestivals
De VNPF is met de SENA overeengekomen dat muziekfestivals een vergoeding aan SENA betalen, welke afhankelijk is van de frontstage-oppervlakte van het festival. De kosten zijn als volgt:
 

 Oppervlakte (m2) 2009 
 t/m 100  657,21
 101 t/m 200  985,83
 201 t/m 400  1314,47
 401 t/m 800  1643,05
 801 t/m 1600  1971,70
   
 voor elke 1600 m2 boven de 1600  328,60

Bij de bepaling van de tarieven wordt uitgegaan van het oppervlakte van het festivalterrein.

De VNPF heeft met SENA afgesproken dat alleen de Frontstage-oppervlakte meetelt. Om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde definitie van frontstage hanteert, is met SENA afgesproken de volgende definitie te hanteren:

  • Frontstage = breedte van podium + zijkanten (wings + hekken) MAAL de ruimte tussen podium en Front of House mix locatie
  • Bij podia in tenten gaat het om het totale vloeroppervlak van het voor publiekstoegankelijke deel van de tent
  • Bij quadrofonische opstellingen (zonder duidelijk podium) gaat het om de ruimte tussen de vier speaker-torens.

Het is de bedoeling dat iedereen op dezelfde manier de oppervlakte berekent om onduidelijkheden te vermijden. Maak bij het invullen van je SENA licentie dus gebruik van bovenstaande definities.

Voorbeeld
Bereken uw SENA kosten door de totale frontstage-oppervlakte en de bijbehorende kosten van uw festival op te zoeken in de tabel. Bereken 5% van het bedrag dat in de tabel staat. Let op, er is een minimumbedrag van €98,56. Voorbeeld: Voor een twee daags festival met een oppervlakte van 1600 m2 betaalt u 5% x 1971,70 = €98,59 per dag x 2 = €197,18 totaal.

Bij het bepalen van de oppervlakte van uw festival hoeft u alleen de frontstage oppervlakte mee te rekenen.

De VNPF heeft geen collectieve deal met SENA. Dit betekent dat SENA zelf voor de betalingen zorgt (en ook zelf de facturen stuurt). Als uw factuur hoger uitvalt dan u zelf had verwacht, neem dan contact met ons op.

Sena Algemeen
Binnen de horeca-sector wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen het gebruik van achtergrondmuziek en amusementsmuziek.

Achtergrondmuziek
Grondslag voor de vergoeding bij het gebruik van achtergrondmuziek is het aantal vierkante meters vloeroppervlak van de ruimte(n) waar deze muziek voor het publiek te horen is. Klik hier voor de algemene SENA vergoedingen.

Amusementsmuziek
De vergoeding voor het het gebruik van mechanische amusementsmuziek is gebaseerd op het aantal openstellingen per jaar in combinatie met het aantal vierkante meters (m²) van de ruimte(n) waar de muziek ten gehore wordt gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van een minimum aantal openstellingen t/m 30 keer per jaar. Bij meer dan 30 openstellingen wordt een vaste vergoeding per openstelling gehanteerd. Klik hier voor de tabellen met algemene SENA bedragen.

Bron: www.sena.nl


Gerelateerd nieuws

Meer