Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijziging Arbowet

Vanaf 1 januari 2007 is de arbowetgeving gewijzigd. Het kabinet gaat schrappen in de bestaande regelgeving. Werknemers en werkgevers krijgen meer ruimte voor maatwerk en kunnen samen het arbobeleid invullen.

Werkgevers en werknemers uit verschilledne sectoren leggen hun afspraken vast in zogenaamde arbocatalogi. De VNPF zal hiervoor zoals gebruikelijk de kar voor onze sector trekken, in samenwerking met Arbopodium c.q. Arbopodium 'Nieuwe Stijl". Voor ondernemers is de nieuwe Arbowet financieel voordelig: doordat het aantal regels is verminderd kan er bespaard worden.

Kijk op de website www.arbonieuwestijl.nl voor meer informatie.
 


Gerelateerd nieuws

Meer