Deze website maakt gebruik van cookies.

Schadelijk geluid - Arbocatalogus

Versterkte muziek klinkt in de oren van de Arbowet als schadelijk geluid, dat voor de veiligheid van het personeel bij de bron moet worden aangepakt. Wij zien versterkte muziek als muziek en koesteren de bron. Om zowel het personeel als de muziek te sparen, heeft de VNPF samen met VSCD, VVEM en Arbopodium Kenniscentrum in 2005 het project Schadelijk Versterkt Geluid opgestart.

De werkgroep bestond grotendeels uit ervaringsdeskundigen uit de podiumsector. De inspanningen van de werkgroep hebben uiteindelijk geleid tot de branchecatalogus "Versterkt Geluid", welke op 25 september 2006 tijdens een themadag over dit onderwerp, is gepresenteerd.

In dit catalogus beschrijft de branche zelf op welke wijze zij veilig en verantwoord met versterkt geluid wil omgaan. De catalogus wordt onderschreven door werkgevers en werknemers. Dat betekent twee dingen. Ten eerste dat de regels niet van buitenaf zijn opgelegd (door instanties die de sector niet goed begrijpen) terwijl ze toch voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Ten tweede spreekt de branche af om zich voortaan aan deze regels te houden.

De voornaamste regels
Elke werkgever moet zorgen dat zijn werknemers geen arbeidsrisico’s lopen. Hoe doet hij dat in het geval van versterkt geluid?

De arbocatalogus zet het op een rij:

  • Zorg voor goede voorlichting en instructie aan alle werknemers (ook tijdelijk ingehuurde).
  • Beperk waar mogelijk de hoeveelheid geluid. Geef een maximale waarde aan voor het geluid en bespreek dit met de technici en bezoekende bands. De catalogus hanteert een maximum van 105 dB(A), gebaseerd op het dragen van gehoorbescherming.
  • Richt het geluid naar de plek waar het beluisterd wordt. Richt het weg van werkplekken.
  • Beperk het aantal werknemers dat in hard geluid moet werken. Zorg ervoor dat mensen elkaar afwisselen. Zorg voor pauzes in rustige ruimtes.
  • Geef werknemers goede gehoorbescherming. Stel het dragen verplicht en controleer dat ook.
  • Markeer de werkplek waar hoge geluidsniveaus optreden met pictogrammen.
  • Stel een audiometrieprogramma op, met andere woorden: zorg dat werknemers periodiek hun gehoor laten meten.

De status van de catalogus
Met het uitbrengen van de branchecatalogus loopt de sector podiumkunsten voorop. Sinds 2007 is de nieuwe arbowet van kracht. Veilig werken is daarin veel meer een verantwoordelijkheid van de sectoren zelf. Zij mogen zelf afspreken op welke wijze zij binnen hun sector aan wetten en regels voldoen maar moeten dat dan wel vastleggen in een catalogus. De arbeidsinspectie toets deze. Als het resultaat positief is krijgt de catalogus de status van arbo beleidsregels. Men mag daar alleen van afwijken als aangetoond kan worden dat de afwijkende werkwijze minstens even goede bescherming biedt.

Betrokkenen
Bij de totstandkoming van de branchecatalogus waren betrokken:
Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF)
Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)
Belangen Vereniging Dance (BVD)
Vereniging van Evenementenmakers (VVEM)
Stichting ArboPodium
Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB)
Kunstenbond CNV
FNV Kunsten Informatie en Media (KIEM)
 


Gerelateerd nieuws

Meer