Deze website maakt gebruik van cookies.

Goede BHV Praktijken

Interne noodhulp (BHV) hoort hoog op de agenda te staan. Dat hoeft lang niet altijd ingewikkeld of duur te zijn. Dat is terug te lezen in dit handige boekje. Maak gebruik van het gezonde verstand, van aanwezige kennis en ervaringen in verschillende branches

Top 15 tips

 

1. Zorg bij calamiteiten dat elke interne hulpverlener een kaart krijgt waarop precies staat wat deze persoon moet doen of welk gebied hij of zij moet controleren.

 

2. Oefenen, oefenen en nog eens  oefenen! Liefst in de praktijk, maar een tabletop sessie kan ook (met Lego of Playmobil op een plattegrond of maquette).

 

3. Betrek iedereen in je organisatie bij de interne noodhulp. Veiligheid is 

van en voor iedereen.

 

4. Stem de opleidingen van interne hulpverleners af op de situatie bij jou. Maatwerk dus.

 

5. Bekijk elke keer weer de risico’s en handel hiernaar. Omstandigheden veranderen, waardoor een andere aanpak noodzakelijk kan zijn.

 

6. Evalueer regelmatig, bij incidenten, oefeningen, onechte alarmen en 

bijvoorbeeld tijdens overleggen en voer verbeteringen door.

 

7. Kijk om je heen hoe anderen het georganiseerd hebben. Leer van en met elkaar, deel informatie, kennis en ervaringen.

 

8. Gebruik ongewenste of valse alarmen voor een oefening.

 

9. Geef iedereen een taak, ook medewerkers die geen BHV’er of hulpverlener zijn.

 

10. Zoek een kartrekker in de organisa­tie die met inzet en enthousiasme wil starten.

 

11. Integreer interne hulpverlening in taken of rollen binnen de organisatie.

 

12. Begin de interne hulpverlening klein en bouw van hieruit langzaam op, op basis van positieve ervaringen.

 

13. Waardeer en beloon mensen die zich inzetten voor interne hulpverlening.

 

14. Denk in scenario’s. Kijk niet alleen naar wat er al is gebeurd, maar ook naar wat nog kan komen.

 

15. Interne noodhulp hoeft niet duur of complex te zijn. Wees creatief en stem het af op jouw situatie. Laat gebrek aan geld nooit een belem­mering zijn!


Gerelateerd nieuws

Meer