Deze website maakt gebruik van cookies.

FARBO regeling

De overheid wil dat ondernemers en non-profitorganisaties in arbovriendelijke arbeidsmiddelen investeren. Om dit te stimuleren, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Farbo-regeling in het leven geroepen.

Op basis van die regeling stelt het ministerie jaarlijks een lijst samen van innovatieve en arbovriendelijke arbeidsmiddelen, die de blootstelling aan fysieke belasting, lawaai of gevaarlijke stoffen verminderen. Schaft u een arbeidsmiddel aan dat op deze lijst staat, dan kunt u een subsidie aanvragen van maximaal tien procent van de aanschafkosten.

De Farbo-regeling bestond al, maar dan als fiscale regeling. Omdat het belastingvoordeel voor werkgevers onvoldoende stimulerend was en niet iedereen voor de regeling in aanmerking kwam (de Farboregeling maakte een raar soort verschil tussen gemneetelijke instellingen en verzelfstandigde), is de Farbo-regeling omgezet naar een subsidieregeling (Farbo-regeling 2005). Voor u, als aanvrager, betekent dit de volgende wijzigingen:
• Uw voordeel is aanzienlijk vergroot, van ongeveer 3,5 procent van de aanschafkosten tot maximaal tien procent (tot een bedrag van 25.000 euro per arbeidsmiddel). De arbeidsmiddelen die vergoed worden, staan op de Farbo-lijst.

  • De Farbo-lijst is meer toegespitst op innovatieve arbeidsmiddelen; veel   middelen die langer dan drie jaar op de lijst stonden, zijn geschrapt.
  • De nieuwe regeling maakt geen onderscheid meer tussen profit- en non-profitorganisaties.
  • De regeling is voor iedereen toegankelijk, mits het arbeidsmiddel bedrijfsmatig wordt gebruikt.

Farboregeling: informatie, aanvragen en brochure:
Agentschap SZW, team Farbo

Telefoon 070-3336707
E-mail Farbo@agentschapszw.nl

 


Gerelateerd nieuws

Meer