Deze website maakt gebruik van cookies.

Arbo

 • BHV: de regels en verantwoordelijkheden

  Wat is bedrijfshulpverlening (BHV)? Bedrijfshulpverlening komt voort uit de arbeidsomstandighedenwet en het arbeidsomstandighedenbesluit. De taak van een bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen.

 • Arbo algemeen

 • Arbeidsinspectie Project Podiumkunsten

  Hoe is de stand in Arboland?
  Hoe veilig is werken in het Nederlands Theater? En hoe gezond? Wat zijn de risico’s? Gezien het aantal mensen dat door een bedrijfsongeval langdurig arbeidsongeschikt is, valt het met de veiligheid blijkbaar nogal mee. Maar langdurige uitval vanwege fysieke en psychosociale overbelasting is in onze sector relatief hoog. Daar is het werk vaak medeverantwoordelijk voor. In 2002 hebben we daarom in een Arboconvenant vastgelegd dat we aan die zaken meer aandacht zouden besteden.

 • Wetgeving risico inventarisatie en -evaluatie

  De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

 • FARBO regeling

  De overheid wil dat ondernemers en non-profitorganisaties in arbovriendelijke arbeidsmiddelen investeren. Om dit te stimuleren, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Farbo-regeling in het leven geroepen.

 • Goede BHV Praktijken

  Interne noodhulp (BHV) hoort hoog op de agenda te staan. Dat hoeft lang niet altijd ingewikkeld of duur te zijn. Dat is terug te lezen in dit handige boekje. Maak gebruik van het gezonde verstand, van aanwezige kennis en ervaringen in verschillende branches

 • Schadelijk geluid - Arbocatalogus

  Versterkte muziek klinkt in de oren van de Arbowet als schadelijk geluid, dat voor de veiligheid van het personeel bij de bron moet worden aangepakt. Wij zien versterkte muziek als muziek en koesteren de bron. Om zowel het personeel als de muziek te sparen, heeft de VNPF samen met VSCD, VVEM en Arbopodium Kenniscentrum in 2005 het project Schadelijk Versterkt Geluid opgestart.

 • Stichting Arbopodium en Stichting Arbo & Podiumkunsten

  Stichting Arbopodium
  Eind juni 2007 liep het verlengde Arboconvenant Podiumkunsten af. Al geruime tijd zijn de betrokken koepelorganisaties, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -producenten (VNT), Contactorgaan Nederlandse Orkesten (CNO), Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) en het DOD, brancheorganisatie voor de dans, in gesprek om te kijken wat er na deze convenantperiode moet gebeuren met Stichting ArboPodium en de producten die ArboPodium heeft ontwikkeld. Ook de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) is bij deze gesprekken nauw betrokken geweest als adviseur.

 • Wijziging Arbowet

  Vanaf 1 januari 2007 is de arbowetgeving gewijzigd. Het kabinet gaat schrappen in de bestaande regelgeving. Werknemers en werkgevers krijgen meer ruimte voor maatwerk en kunnen samen het arbobeleid invullen.